Wycieczki z Zieloną Łodzią 2019

Od 7 kwietnia startujemy z kolejnym sezonem wycieczek przyrodniczo-krajoznawczych wraz z Zieloną Łodzią.
Jak zwykle zapraszamy na wycieczki w niedzielę o godzinie 12:00. Wycieczki są bezpłatne i trwają około 2-3 godzin.

Plan wycieczek przedstawia się następująco:

7 kwietnia, niedziela, godz. 12:00 – Wiosenna szata w parku Klepacza i parku Rejtana. Zapraszamy na poszukiwanie oznak wiosny w obu parkach. Będziemy rozpoznawać drzewa i krzewy w stanie bezlistnym oraz szukać pierwszych wiosennych roślin kwitnących – geofitów. Prowadzący: Arkadiusz Grzelak (TOK), zbiórka o godz. 12:00 przy wejściu do parku przy skrzyżowaniu ulic Wólczańskiej i Księdza Skorupki.

5 maja, niedziela, godz. 12:00 – Park 3 Maja. Zapraszamy na spacer po rozległym parku 3 Maja będącym pozostałością po lasach dawnej Puszczy Łódzkiej. Jest to jeden z niewielu parków, który ciągle posiada półnaturalny leśny charakter. W trakcie wycieczki będziemy rozpoznawać drzewa po ich pierwszych młodych liściach oraz szukać wiosennych roślin w runie. Prowadzący: Paulina Grzelak (TOK), zbiórka o 12:00, przy wejściu do parku od strony ulicy Kopcińskiego i Małachowskiego.

19 maja, niedziela, godz. 12:00 – Park na Zdrowiu. Wycieczka po największym łódzkim parku i jednocześnie jednym z większych w Europie. Park powstał na terenie dawnych lasów miejskich, o czym świadczyć mogą różne dzikie zakątki tego parku. Znajduje się tu wiele pomnikowych drzew jak i jedyny w swoim rodzaju rezerwat przyrody zlokalizowany w mieście: Polesie Konstantynowskie. Dlaczego jest on zamknięty i co się nim kryje? Prowadzący: Paulina Grzelak (TOK); zbiórka o godz. 12:00 przy głazie w parku przy skrzyżowaniu ulic Konstantynowskiej i Unii Lubelskiej.

9 czerwca, niedziela, godz. 12:00 – Park Źródliska I i II. Wycieczka po dwóch najstarszych łódzkich parkach, które dawniej tworzyły jeden park zwany Ogrodem Spacerowym. Skąd się wzięła nazwa parku? Czy dalej możemy spotkać tam źródliska i skąd się one tam wzięły? Co to jest pomnik przyrody i jak się go tworzy? W trakcie wycieczki obejrzymy jedne z większych i bardziej cennych pomników przyrody w Łodzi. Prowadzący: Arkadiusz Grzelak (TOK); zbiórka w Parku Źródliska I przed Palmiarnią.

23 czerwca, niedziela, godz. 12:00 – Park na Młynku. Wycieczka przyrodnicza dla dzieci i rodziców, babć oraz dziadków. Zapraszamy na wycieczkę przyrodniczą skierowaną do dzieci w wolnym tempie bez pośpiechu. Obejdziemy sobie park na Młynku wokół stawu i przyjrzymy się, jakie rośliny i zwierzęta możemy tam spotkać. Zmierzymy największe drzewa. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Prowadzący: Paulina Grzelak (TOK); zbiórka na parkingu przy ul. Śląskiej/Bławatna.

7 lipca, niedziela, godz. 12:00 – Park Matejki – Zapraszamy na wycieczkę do niewielkiego, ale urodziwego parku Matejki, położonego naprzeciw biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to jedyny w Łodzi park urządzony w klasycznym stylu francuskim. Park ma regularny kształt, a roślinność jest tutaj zadbana i wypielęgnowana. O tym czym różnią się parki francuskie od innych i nie tylko. Prowadzący: Patryk Mieszkowicz (zbiórka przy wejściu do parku od ulicy Narutowicza).

4 sierpnia, niedziela, godz. 12:00 – Uroczysko Lublinek i jego okolice – Zapraszamy na spacer po leśnych i nieleśnych okolicach Uroczyska Lublinek. Jest to drugi co do wielkości las komunalny w Łodzi. Poza lasami spotkać tam można różnorodne zbiorowiska roślinności nieleśnej, gdzie występują rośliny łąkowe, murawowe, bagienne i wodne. Czy takie rośliny w mieście są potrzebne? A jeśli tak po co? Prowadzący: Paulina Grzelak z TOK (zbiórka na przystanku autobusu 65A/B, przystanek Lotnisko Terminal Pasażerski).

18 sierpnia, niedziela, godz. 12:00 – Park Helenów – Zapraszamy na spacer po jednym ze starszych łódzkich parków, który ulokowany jest wzdłuż doliny rzeki Łódki. Park zwany dawniej „Ogrodem pana Anstadta” urządzony był dawniej z wielkim rozmachem. Było to miejsce spotkań śmietanki towarzyskiej pod koniec XIX w. Jak dalej rozwijały się losy tego parku? Co zmieniło się w jego kompozycji przestrzennej i szacie roślinnej? Prowadzący: Patryk Mieszkowicz (zbiórka przy wejściu do parku od ulicy Północnej i Sterlinga)

1 września, niedziela, godz. 12:00 – Park im Ks. J. Poniatowskiego – to jeden z większych i bardziej zróżnicowanych łódzkich parków. Z jednej strony znajdują się tutaj pozostałości dawnych lasów miejskich, z drugiej strony spotkać tutaj można wiele ciekawych gatunków drzew i krzewów wprowadzonych przez projektantów tego parku. Które rośliny w parku są rodzime, a które obce lub egzotyczne ? Prowadzący: Arkadiusz Grzelak (TOK); zbiórka o godz. 12:00 przed wejściem do parku przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza/Żeromskiego.

Zapraszamy!