Nagroda Złoty Ekslibris

24 maja 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Złoty Ekslibris w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Była to 29. edycja nagrody Złoty Ekslibris i 12. edycja nagrody Superekslibris. Nasza monografia „Rezerwaty przyrody w województwie łódzkim: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” pod redakcją Józefa K. Kurowskiego i Pauliny Grzelak (na fotografii tytułowej) wydana przy współpracy z Klubem Przyrodników otrzymała nagrodę w kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej za rok 2020. Poza tą kategorią przyznano również nagrody za Najlepszą Książkę o Łodzi („Wielki Przemysł, wielka cisza: łódzkie zakłady przemysłowe 1945-2000” A. Zysiak i in.) oraz za Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej („Czechy na fotografii dawniej i dziś” J. Stulczewskiego i U. Sakiew). Jury dokonało wyboru spośród 32 tytułów nominowanych do Nagrody. Nominowanych było 10 publikacji w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi, 15 publikacji w kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej oraz 5 publikacji w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej. Do nagrody kwalifikowały się ogółem 94 tytuły książek wydanych w 2020 r., które znajdują się w zbiorach WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Nagrodę Superekslibris przyznano w kategorii za całokształt dotychczasowych publikacji o Łodzi: dr T. Bogaleckiemu, Instytutowi Pamięci Narodowej. Oddziałowi Łódzkiemu oraz Czasopismu Roczniki Łowickie.

Nagrodę w imieniu Wydawcy, Klubu Przyrodników, Towarzystwa Ochrony Krajobrazu oraz wszystkich współautorów, którzy przyczynili się do powstania monografii o łódzkich rezerwatach przyrody odebrali redaktorzy monografii. Monografia ta jest częścią społecznej akcji koordynowanej przez Klub Przyrodników – „Rezerwaty przyrody – czas na comeback„, której celem jest aktualizacja koncepcji ochrony rezerwatowej w Polsce.

Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody i cieszymy się bardzo, że nasza monografia została zauważona i doceniona w regionie łódzkim oraz że znaleźliśmy się w tak ciekawym gronie publikacji.