O nas

Kim jesteśmy

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.
Głównym celem Towarzystwa jest podejmowanie prac badawczych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.
Ważne dokumenty:
Statut
Deklaracja członkowska

Rezerwat - Trebaczew

Zespół

Paulina Grzelak

Paulina Grzelak

Przewodnicząca Zarządu TOK. Absolwentka biologii środowiskowej oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim. Doktor nauk biologicznych w zakresie specjalności: ekologia roślin. Tematem mojej pracy doktorskiej była różnorodność szaty roślinnej źródlisk w Polsce środkowej. Geobotaniczną wiedzę zdobywam od kilkunastu lat, począwszy od studiów magisterskich w ramach różnorodnych inwentaryzacji i badań zleconych. W trakcie studiów aktywnie działałam w Sekcji Botanicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ. Z TOK związana jestem od 2008 roku. Moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z roślinnością lasów, szczególnie tych bagiennych i higrofilnych oraz obszarów źródliskowych. Interesuję się również edukacją przyrodniczą i ochroną przyrody. Od kilku lat prowadzę wycieczki krajoznawcze dla Zielonej Łodzi. Jestem koordynatorem regionalnym akcji „Rezerwaty przyrody – czas na comeback” w ramach współpracy z Klubem Przyrodników. Prywatnie lubię aktywnie spędzać czas, podróżować, biegać.

Ilona Daraż

Ilona Daraż

Członek Zarządu TOK. Absolwentka biologii środowiskowej, botanik, nauczyciel, socjoterapeuta. W czasie studiów działałam w Sekcji Botanicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ. Swoją wiedzę botaniczną zdobywam od kilkunastu lat - najpierw w trakcie studiów, później jako pracownik Ogrodu Botanicznego i Palmiarni, a także w ramach współpracy przy inwentaryzacjach i badaniach zleconych. Z Towarzystwem związana jestem od niemal 10 lat. Moje zainteresowania oscylują wokół edukacji przyrodniczej (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży), ochrony przyrody i ogrodnictwa. Prywatnie jestem mamą dwójki urwisów, z którymi uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu oraz przy tworzeniu prac plastycznych. Moje hobby to czytanie książek, obserwowanie przyrody, bukieciarstwo, scrapbooking, quilling, haft matematyczny oraz inne techniki związane z ozdabianiem.

Ewelina Pieńkowska

Członek Zarządu TOK. Absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność – konserwatorska ochrona przyrody. W trakcie studiów byłam członkiem Sekcji Botanicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ. Z TOK jestem związana od 2008 roku. Moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekosystemami leśnymi oraz ochroną i funkcjonowaniem obszarów Natura 2000. Interesuję się również inwazjami w świecie roślin. Posiadam doświadczenie w pracach terenowych oraz w przygotowywaniu opracowań środowiskowych. Współtworzyłam studia geobotaniczne do planów ochrony wybranych rezerwatów przyrody, wykonywałam inwentaryzacje dendrologiczne wraz z oceną stanu fitosanitarnego drzew m. in. w zabytkowych parkach oraz inne inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze m.in. na obszarach Natura 2000. Od kilku lat prowadzę piesze i rowerowe wycieczki krajoznawcze po łódzkich parkach i formach ochrony przyrody dla Zielonej Łodzi. Do pracy lubię jeździć rowerem, a po pracy czytać książki biograficzne.