Oferta

Cennik

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą prac inwentaryzacyjnych, materiałów i wycieczek edukacyjnych:

L.p.

Przedmiot oferty

Cena

1.

Inwentaryzacje botaniczne

1.1

Dużych obszarów (gminy, powiaty) – chrakterystyka wartości przyrodniczych, cennych gatunków, pomników przyrody, mapy na podkładzie 1:25000

1000 zł / km2

1.2

Rezerwatów, parków krajobrazowych – przygotowanie studium geobotanicznego dla obiektu obejmującego charakterystykę szaty roślinnej z opisem chronionych i cennych elementów, mapy roślinności na podkładzie 1:10000

2000 zł / 10 ha

1.3

Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, parków, zieleńców z pomiarami drzew, oceną stanu drzew, mapą lokalizacyjną w skali 1:1000

1000 zł / ha lub 15 zł/drzewo

1.4

Szczegółowa ocena dendrologiczna pomnika przyrody lub innego cennego drzewa wraz ze wskazaniem zabiegów zdrowotnych, dokumentacją fotograficzną

500 zł / drzewo

2.

Materiały edukacyjne/wycieczki/warsztaty

2.1

Przygotowanie merytoryczne treści do tablic, ulotek oraz innych materiałów edukacyjnych wraz z dokumentacją fotograficzną

500 zł / tekst o objętości strony A4 + 50 zł / zdjęcie

2.2

Wycieczki edukacyjne/botaniczne/krajoznawcze

300 zł / 2h

2.3

Warsztaty z rozpoznawania drzew, roślin zielnych

500 zł / 2h

2.4

Opracowanie merytoryczne monografii przyrodniczej gmin, powiatów, nadleśnictw, rezerwatów, parków krajobrazowych

200 zł / stronę A4 tekstu + 50 zł / zdjęcie

Prosimy o kontakt w celu przedstawienia dopasowanej do Państwa potrzeb oferty.