Inwentaryzacje i badania

Od wielu lat prowadzimy różne prace inwentaryzacyjne oraz badania geobotaniczne. W ostatnich latach wykonywaliśmy:

  • Inwentaryzację drzew o gatunku kasztanowiec zwyczajny rosnących na terenach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, na terenie miasta Łodzi. Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi (2015 r.)
  • Opracowanie „Uwarunkowań ekologicznych użytku ekologicznego „Majerowskie Pole” jako podstawę działań ochrony czynnej” na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi (2015 r.)
  • Opracowania geobotaniczne do planów ochrony rezerwatów przyrody: Jamno, Jodły Oleśnickie, Babsk, Kopanicha, Trębaczew, Ruda Chlebacz, Błogie, Gaik, Jaksonek, Sługocice i Twarda na terenie województwa łódzkiego na zlecenie Klubu Przyrodnicków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (2016 r.)
  • Raport przyrodniczy dotyczący stanu bioróżnorodności na terenie Elektrociepłowni nr 4 (EC-4) w Łodzi na zlecenie firmy Veolia Energia Łódź S.A. (2017 r.)

Posiadamy wiedzę oraz umiejętności potrzebne przy wykonywaniu inwentaryzacji dendrologicznych, botanicznych oraz opracowań z zakresu ochrony przyrody. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami w tym zakresie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą oraz do kontaktu z nami.

Rezerwat Trebaczew
Rezerwat Kopanicha
Majerowskie Pole