Miesiąc: grudzień 2016

Rezerwat Grądy nad Moszczenicą

Rezerwaty przyrody – czas na comeback!

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu dołączyło do akcji „Rezerwaty przyrody – czas na comeback”. Cytując za organizatorem akcji, czyli Klubem Przyrodników: „Nawet pobieżna analiza stanu ochrony rezerwatowej w Polsce prowadzi do jednoznacznego wniosku, że ostatnie kilkanaście lat w tej dziedzinie to permanentny kryzys. Pomimo zawartej w programie wykonawczym Krajowej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej na lata 2007-2013 oceny, że potrzebujemy jeszcze co najmniej kilkuset rezerwatów, były lata, kiedy w całej Polsce … Czytaj dalej