Kolejne wycieczki z Zieloną Łodzią

W lipcu i sierpniu zapraszamy na kolejne wycieczki botaniczno-krajoznawcze z Zieloną Łodzią.

Plan kolejnych czterech wycieczek przedstawia się następująco:

15.07. – Stoki/Park Zaruskiego – zapraszamy na wycieczkę po parku na osiedlu Stoki, parku im. Generała Mariusza Zaruskiego. W trakcie wycieczki poznamy liczne okazy drzew i krzewów występujące w parku, zobaczymy i dowiemy się, skąd wzięła się nazwa tego osiedla. A następnie poznamy zakamarki osiedla, podziwiając poniemiecką architekturę tego miejsca.
Prowadzący: Agnieszka Rewicz, Anna Bomanowska (TOK), zbiórka o godz. 12:00 na krańcówce tramwaju nr 12, przystanek Stoki.

29.07. – „Pomniki przyrody oraz pozostałości dawnej Puszczy Łódzkiej na terenie Łodzi” (rowerowa!). W trakcie wycieczki przedstawimy najbardziej znane pomniki przyrody w Łodzi, które zachowały się w mieście i które często pamiętają jeszcze czasy dawnych bezkresnych lasów na terenie Łodzi, tzw. Puszczy Łódzkiej. Pokażemy, gdzie możemy znaleźć pozostałości tej Puszczy i jak mogła ona kiedyś wyglądać. Odwiedzimy kilka flagowych łódzkich parków. Prowadząca: Paulina Grzelak, trasa wycieczki: miejsce spotkania – Park Źródliska I (plac przed Palmiarnią) – Park Sienkiewicza – Park Klepacza – Park Skrzywana (przy Pięknej) – Park Poniatowskiego – Park Zdrowie; długość wycieczki: około 15 km, zbiórka: godz: 12:00.

12.08. – Park nad Jasieniem. Zapraszamy na spacer po przestronnym Parku należącym niegdyś do„Królestwa Scheiblera”. Będziemy przechadzać się alejkami Parku poznając jego historię, rośliny oraz żyjące w nim zwierzęta. Z parku przejdziemy na drugą stronę ulicy Rydza-Śmigłego w okolice stawu przy Pałacu Herbsta. Prowadzący: Arkadiusz Grzelak (TOK), zbiórka o 12:00 na wiadukcie, przy wejściu do parku, na przystanku MPK Śmigłego Rydza-Zbiorcza.

26.08. – Park 3 maja/Boden-Powella – Zapraszamy na spacer po rozległym parku 3 Maja będącym pozostałością po lasach dawnej Puszczy Łódzkiej. Jest to jeden z niewielu parków, który ciągle posiada częściowo leśny charakter. W trakcie wycieczki przejdziemy do kolejnego parku Boden-Powella. Prowadzący: Arkadiusz Grzelak, zbiórka o 12:00, przy wejściu do parku od strony ulic Kopcińskiego i Małachowskiego.