Spis treści

Zawilce gajowe 2

 Zawilec gajowy Anemone nemorosa (fot. Paulina Grzelak; 22.04.2015)

 

Parowy Janinowskie 1

Rezerwat przyrody Parowy Janinowskie (fot. Ewelina Pieńkowska; wczesna jesień 2013)

 

Parowy Janinowskie 2

Rezerwat przyrody Parowy Janinowskie (fot. Ewelina Pieńkowska; wczesna jesień 2013)

 

Parowy Janinowskie 3

Siewka dębu w rezerwacie przyrody Parowy Janinowskie (fot. Michał Pieńkowski; wiosna 2010)

 

Parowy Janinowskie 4

Siewki buka w rezerwacie przyrody Parowy Janinowskie (fot. Michał Pieńkowski; wiosna 2010)

 

Parowy Janinowskie 5

Siewka grabu w rezerwacie przyrody Parowy Janinowskie (fot. Michał Pieńkowski; wiosna 2010)

 

Perna 1

 Rezerwat przyrody Perna (fot. Ewelina Pieńkowska; maj 2010)

 

Perna 2

 Łany czosnaczka pospolitego Alliaria petiolata w rezerwacie przyrody Perna (fot. Ewelina Pieńkowska; maj 2010)

 

Perna 3

Rzekotka drzewna Hyla arborea w rezerwacie przyrody Perna (fot. Michał Pieńkowski; maj 2010)

 

Perna 4

Rezerwat przyrody Perna (fot. Ewelina Pieńkowska; październik 2010)

 

Polesie Konstantynowskie 1

Wiosenne runo w rezerwacie przyrody Polesie Konstantynowskie (fot. Ewelina Pieńkowska; koniec kwietnia 2010)

 

Polesie Konstantynowskie 2

Rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie (fot. Ewelina Pieńkowska; koniec kwietnia 2010)

 

Polesie Konstantynowskie 3

Bluszcz pospolity Hedera helix wspinający się po drzewach w rezerwacie przyrody Polesie Konstantynowskie 

(fot. Ewelina Pieńkowska; koniec kwietnia 2010)

 

Polesie Konstantynowskie 4

Grąd wilgotny w rezerwacie przyrody Polesie Konstantynowskie (fot. Ewelina Pieńkowska; koniec kwietnia 2010)

 

Polesie Konstantynowskie 5

Grąd typowy w rezerwacie przyrody Polesie Konstantynowskie (fot. Ewelina Pieńkowska; II poł. września 2010)

 

Polesie Konstantynowskie 6

Posadzona jodła w rezerwacie przyrody Polesie Konstantynowskie (fot. Ewelina Pieńkowska; koniec kwietnia 2010)

 

Łuszczanowice 1

Rezerwat przyrody Łuszczanowice (fot. Ewelina Pieńkowska; II poł. lipca 2010)

 

Łuszczanowice 2

Jesień w rezerwacie przyrody Łuszczanowice (fot. Ewelina Pieńkowska; październik 2010)

 

Wojsławice 1

Rezerwat przyrody Wojsławice (fot. Michał Pieńkowski; maj 2010)

 

Wojsławice 2

Rezerwat przyrody Wojsławice (fot. Michał Pieńkowski; maj 2010)

 

Nowa wieś 1

Rezerwat przyrody Nowa Wieś (fot. Michał Pieńkowski; wrzesień 2009)

 

Lubiaszów 1

Rezerwat przyrody Lubiaszów, zakole strumyka zatamowanego przez bobry (fot. Michał Pieńkowski; maj 2009)

 

Lubiaszów 2

 Grąd typowy z jodłą w rezerwacie przyrody Lubiaszów (fot. Michał Pieńkowski; maj 2009)

 

Lubiaszów 3

Dąb porośnięty mchami i roślinami runa w rezerwacie przyrody Lubiaszów (fot. Michał Pieńkowski; maj 2009)

 

Lubiaszów 4

Wiekowe modrzewie w rezerwacie przyrody Lubiaszów (fot. Michał Pieńkowski; maj 2009)

 

Diabla Góra 1

Rezerwat przyrody Diabla Góra (fot. Ewelina Pieńkowska; lipiec 2009)

 

Diabla Góra 2

Piaskowce w rezerwacie przyrody Diabla Góra (fot. Ewelina Pieńkowska; lipiec 2009)

 

Diabla Góra 3

Piaskowce w rezerwacie przyrody Diabla Góra (fot. Ewelina Pieńkowska; lipiec 2009 )

 

Jabłecznik 1

Rezerwat przyrody Jabłecznik (fot. Ewelina Pieńkowska; maj 2010)

 

Jabłecznik 2

Rezerwat przyrody Jabłecznik (fot. Ewelina Pieńkowska; maj 2010)

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl