Formy ochrony przyrody

Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce

Mapa form ochrony przyrody w Polsce

Formy ochrony przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Obszary Natura 2000 w województwie łódzkim

Stare fotografie Łodzi

Łódź dawniej i dziś

Stare fotografie łódzkich parków i innych obiektów

Zdjęcia lotnicze Łodzi (II wojna światowa) cz. I

Zdjęcia lotnicze Łodzi (II wojna światowa) cz. II

Zdjęcia lotnicze Łodzi (II wojna światowa) cz. III

Moc informacji o regionie łódzkim

Rowerowe wycieczki Mr Scott'a

Szlaki regionu łódzkiego

Zapomniane łódzkie cmentarze

Cmentarze wojenne cz. I

Cmentarze wojenne cz. II

Lokalizacja wojennych cmentarzy

Operacja Łódzka 1914-1915

Mapy

Mapy Polski na geoportalu

Jak podejrzeć grodziska, twierdze, okopy na geoportalu

Historyczne mapy Łodzi

Historyczne mapy Polski i Europy

Pogoda

Satelitarny obraz zachmurzenia na żywo

Radar opadów

Radar piorunów

Prawdopodobieństwo wystąpienia silnych burz i tornad

Polecana prognoza pogody (pomarańczowa zakładka MODEL UM)

Fauna i Flora

Żubr władca absolutny

Wilk skryty wędrowiec

Bóbr zapobiegliwy gospodarz

Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków w Polsce

Gatunki nietoperzy występujące w Polsce

Rozpoznawanie, zwalczanie i rozmieszczenie barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego

Szczegółowa charakterystyka gatunków fauny i flory Natura 2000 (w dziale podręczniki metodyczne)

Chronione porosty nadrzewne zadrzewień przydrożnych

Gatunki obce w Polsce

 

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl