Oferta TOK obejmuje:

  1. Działalność w zakresie dokumentowania i ochrony środowiska przyrodniczego (wykonywanie inwentaryzacji, projektów i opracowań przyrodniczych, geobotanicznych, dendrologicznych; przyrodniczej części ocen oddziaływania na środowisko;
  2. Działalność edukacyjna (prowadzenie wycieczek, warsztatów, szkoleń z zakresu ekologii i ochrony przyrody i krajobrazu);
  3. Działalność edytorska w zakresie ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego (opracowanie przewodników, ścieżek edukacyjnych oraz innych materiałów edukacyjnych);

 

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl