Zarząd Towarzystwa Ochrony Krajobrazu w Łodzi

 

SKŁAD ZARZĄDU:

dr Paulina Grzelak – Przewodniczący Zarządu

mgr Ewelina Pieńkowska – Członek Zarządu

mgr Ilona Daraż – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

dr Katarzyna Zielińska – Członek Rady Nadzorczej

dr Adam Świć – Członek Rady Nadzorczej

dr Anna Bomanowska – Członek Rady Nadzorczej

 

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl