Akcja sprzątania rezerwatu Polesie Konstantynowskie

 

Akcja sprzątania rezerwatu Polesie Konstantynowskie została zapoczątkowana przez TOK w 2005 roku oraz kontynuowana w 2006 roku.  Do wykonywania tego potrzebnego zadania powrócono po dłuższej przerwie w 2015 roku. W 2015 roku sprzątanie odpadów zalegających na terenie rezerwatu wykonano dwukrotnie, na wiosnę oraz jesienią. Zadanie to zostało uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi oraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi. W 2016 roku TOK planuje również przeprowadzić akcję sprzątania odpadów w tym rezerwacie.

 

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl