Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zajmuje się między innymi edukacją przyrodniczą, którą realizuje poprzez prowadzenie wycieczek przyrodniczo-krajoznawczych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu i współpracy: Kontakt

Fot. Park Zdrowie w Łodzi (fot. Paulina Grzelak, 2017)

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl