Od kwietnia 2018 r. ruszamy z kolejnym cyklem wycieczek botaniczno-krajoznawczych organizowanych we współpracy z Zieloną Łodzią.

Jak do tej pory również te wycieczki będą miały miejsce na terenach zielonych miasta Łodzi, a ich tematyka będzie związana z przyrodą i historią odwiedzanych terenów.

Plan pierwszych czterech wycieczek przedstawia się następująco:

8.04. - Zdrowie na wiosnę! Wycieczka po parku na Zdrowiu. Poszukiwanie pierwszych oznak wiosny w parku. Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym. Poszukiwanie pierwszych wiosennych roślin. Odwiedzimy również rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie” i dowiemy się, dlaczego jest ogrodzony i co się w nim kryje?

Prowadzący: Arkadiusz Grzelak; zbiórka o godz. 12:00 przed wejściem do Zoo

22.04. - „Między Sokołówką a Brzozą - podmokłe lasy Łodzi”. Spacer po użytkach ekologicznych: „Mokradła Brzozy”, „Międzyrzecze Sokołówki i Brzozy”, „Olsy na Żabieńcu”. Podczas spaceru zobaczymy pozostałości dawnych nadrzecznych wilgotnych lasów Łodzi, dowiemy się jakie lasy rosną na siedliskach związnych z wodą, poznamy rośliny siedlisk wilgotnych i bagiennych.

Prowadzący: Ewelina i Michał Pieńkowscy; zbiórka o godz. 12:00 na przystanku autobusu nr 59 Sikorskiego-Zgierska prz rondzie Biłyka

5.05. - "Między lasami, a wzniesieniami". Zapraszamy na rowerową wycieczkę po Lesie Łagiewnickim i Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Opowiemy o formach ochrony przyrody, problemach i pytaniach bez odpowiedzi w ochronie przyrody, a także jak botanik widzi las. Czym był kiedyś Las Łagiewnicki i czym miał zostać. Dlaczego jodła i buk ma tutaj szczególne znaczenie? Przy okazji zobaczymy kilka ciekawych miejsc i znowu odkryjemy kilka przyrodniczych skarbów.

Prowadzący: Ewelina i Michał Pieńkowscy; zbiórka o 10:00 na parkingu "Kaloryfer" przy ul. Wycieczkowej

27.05. - Park im Księcia Józefa Poniatowskiego to jeden z większych i bardziej zróżnicowanych łódzkich parków. Z jednej strony znajdują się tutaj pozostałości dawnych lasów miejskich, z drugiej strony spotkać tutaj można wiele ciekawych gatunków drzew i krzewów wprowadzonych przez projektantów tego parku. Które rośliny w parku są rodzime, a które obce lub egzotyczne i co to w ogóle znaczy?

Prowadzący: Arkadiusz Grzelak; zbiórka o godz. 12:00 przed wejściem do parku przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza/Żeromskiego

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl