Serdecznie zapraszamy na cykl spacerów, które rozpoczną się w drugą sobotę września (9.09) i będą odbywały się cyklicznie w trzy soboty września oraz trzy soboty października 2017 r.

Chcemy na tych wycieczkach zaprezentować Państwu parki łódzkich fabrykatów.

Kim byli fabrykanci i gdzie znajdują się ich parki? Jak powstawały parki łódzkich fabrykantów? Czy w parkach rosną jeszcze drzewa pamiętające czasy wielkich łódzkich fabryk? Ile mają teraz lat i jak radzą sobie we współczesnym mieście? Na te i inne pytania postaramy się Państwu odpowiedzieć i opowiedzieć w ciekawy sposób o parkach łódzkich fabrykantów.

Wycieczki bedą odbywać się w soboty i ropoczynać zawsze o godzinie 14:00 (bedą trwały około 2-3 godzin).

Harmonogram wycieczek we wrześniu i październiku:

9.09 - Park Źródliska I, II (zbiórka przed Palmiarnią, prowadzący: A.Grzelak, P.Grzelak)
16.09 - Park Reymonta (zbiórka przed Dworkiem L.Geyera przy ul. Piotrkowskiej 286, prowadzący: A.Grzelak, P.Grzelak)
23.09 - Park Klepacza (zbiórka przed Rektoratem PŁ, prowadzący: A.Rewicz)

07.10 - Park Mickiewicza (zbiórka przy Amfiteatrze, prowadzący: A.Grzelak, P.Grzelak)
14.10 - Park Legionów (zbiórka przed USC, prowadzący: A.Grzelak, P.Grzelak)
21.10 - Park Kilińskiego (zbiórka przy wejściu od ul. Kilińskiego/Tylna, prowadzący: A.Rewicz)

Wycieczki są organizowane dzięki dotacji w ramach Regrantingu - konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa zorganizowanego przez Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO na zlecenie Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi.

Więcej informacji na stronie REGIO: http://regiocentrum.pl/aktualnosci/

Zapraszamy!

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl