16 października, w niedzielę, zapraszamy na ostatnią w tym roku wycieczkę przyrodniczo-krajoznawczą – Powitanie jesieni - Uroczysko Lublinek. Zajmiemy się wtedy poszukiwaniem oznak jesieni w drugim co do wielkości lesie komunalnym w Łodzi. Dlaczego liście opadają na zimę, a igły nie? Co poza grzybami w lesie można zbierać, czyli leśny supermarket zdrowia.

Prowadzący: Paulina Grzelak, Ewelina Pieńkowska z TOK

Zbiórka o 12:00 na przystanku autobusu 65, przystanek Lotnisko Terminal Pasażerski

Fot. Michał Tomasz Nowakowski

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl