Spis treści

 

wycieczka rowerowa formy ochrony przyrody w Łodzi

Wycieczka rowerowa Formy ochrony przyrody na terenie miasta Łodzi (fot. Sylwia Koczywąs; lipiec 2016)

 

wycieczka ogród botaniczny

Spacer Co kryje w sobie Ogród Dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego? (fot. Ewelina Pieńkowska; czerwiec 2016)

 

Wycieczka piesza

Spacer botaniczno-krajoznawczy U źródeł Neru (fot. Ewelina Pieńkowska; czerwiec 2016)

 

wycieczka park na Zdrowiu

Spacer Wiosna w Parku na Zdrowiu w majowej odsłonie (fot. Paulina Grzelak; maj 2016)

 

wycieczka las łagiewniki

Powitanie wiosny w Lesie Łagiewnickim Co to są geofity i dlaczego muszą się spieszyć?

(fot. Paulina Grzelak; kwiecień 2016)

 

Park Legionów

 Spacer Parki jako zielone płuca miasta (fot. Paulina Grzelak; wrzesień 2015)

 

wycieczka Park

Spacer Rośliny ozdobne i ich rola w parku (fot. Paulina Grzelak; sierpień 2015)

 

Park Zdrowie

Spacer Rośliny ozdobne i ich rola w parku (sierpień 2015)

 

 

 

 

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl