Od 7 kwietnia startujemy z kolejnym sezonem wycieczek przyrodniczo-krajoznawczych wraz z Zieloną Łodzią.
Jak zwykle zapraszamy na wycieczki w niedzielę o godzinie 12:00. Wycieczki są bezpłatne i trwają około 2-3 godzin.

Plan wycieczek przedstawia się następująco:

7 kwietnia, niedziela, godz. 12:00 - Wiosenna szata w parku Klepacza i parku Rejtana. Zapraszamy na poszukiwanie oznak wiosny w obu parkach. Będziemy rozpoznawać drzewa i krzewy w stanie bezlistnym oraz szukać pierwszych wiosennych roślin kwitnących - geofitów. Prowadzący: Arkadiusz Grzelak (TOK), zbiórka o godz. 12:00 przy wejściu do parku przy skrzyżowaniu ulic Wólczańskiej i Księdza Skorupki.

5 maja, niedziela, godz. 12:00 - Park 3 Maja. Zapraszamy na spacer po rozległym parku 3 Maja będącym pozostałością po lasach dawnej Puszczy Łódzkiej. Jest to jeden z niewielu parków, który ciągle posiada półnaturalny leśny charakter. W trakcie wycieczki będziemy rozpoznawać drzewa po ich pierwszych młodych liściach oraz szukać wiosennych roślin w runie. Prowadzący: Paulina Grzelak (TOK), zbiórka o 12:00, przy wejściu do parku od strony ulicy Kopcińskiego i Małachowskiego.

19 maja, niedziela, godz. 12:00 - Park na Zdrowiu. Wycieczka po największym łódzkim parku i jednocześnie jednym z większych w Europie. Park powstał na terenie dawnych lasów miejskich, o czym świadczyć mogą różne dzikie zakątki tego parku. Znajduje się tu wiele pomnikowych drzew jak i jedyny w swoim rodzaju rezerwat przyrody zlokalizowany w mieście: Polesie Konstantynowskie. Dlaczego jest on zamknięty i co się nim kryje? Prowadzący: Paulina Grzelak (TOK); zbiórka o godz. 12:00 przy głazie w parku przy skrzyżowaniu ulic Konstantynowskiej i Unii Lubelskiej.

Kolejne wycieczki w przygotowaniu...

Zapraszamy!

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl