11 września, w niedzielę, zapraszamy na kolejną wycieczkę Zielonej Łodzi i przewodników TOK. Tym razem odwiedzimy użytek ekologiczny "Majerowskie Pole" na Brusie i dowiemy się, co wspólnego ma poligon wojskowy z botaniką? Poznamy szatę roślinną tego wyjątkowego w mieście miejsca. Jest to bowiem jedno z niewielu miejsc w Łodzi, gdzie można spotkać jeszcze wrzosowiska i murawy szczotlichowe. Czy wrzosy już dla nas zakwitną?

Prowadzący: Arkadiusz Grzelak, Paulina Grzelak

Zbiórka o 12:00 na przystanku tramwaju linii 9 przy ul. Krańcowej, kierunek Konstantynów.

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl