21 sierpnia, w niedzielę, zapraszamy do Parku Źródliska I i II. W trakcie tej wycieczki zajmiemy się zagadnieniem roślin występujących na monetach. Jakie gatunki wystepują na polskich monetach? Czy są to nasze polskie rodzime gatunki? Nauka rozpoznawania roślin na przykładzie monet i ich okazów występujących w Parku Źródliska I i II. Prowadzący: Michał Pieńkowski i Ewelina Pieńkowska z TOK, Członkowie Sekcji Botanicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ

Zbiórka o 12:00 przed wejściem do Palmiarni w Parku Źródliska I

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl