W niedzielę, 7 sierpnia, zapraszamy na kolejną wycieczkę z Zieloną Łodzią. Tym razem odwiedzimy Park im. Gen. M. Zaruskiego na Stokach i spojrzymy na Łódź z Górki Stokowskiej. Dowiemy się, skąd się wzięła nazwa Stoki, czym charakteryzuje się region Wzniesień Łódzkich i czy Łódź ma coś wspólnego z górami? Spacer po urozmaiconym terenie parku oraz poznanie jego szaty roślinnej. Prowadzący: Arkadiusz Grzelak, Paulina Grzelak z TOK (zbiórka o 12:00 na krańcówce tramwaju linii 12, przystanek Stoki).

Miejsce: Park im. Gen. M. Zaruskiego

 

Fot. Zielona Łódź

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl