W niedzielę, 17 lipca, zapraszamy na kolejny Letni spacer Zielonej Łodzi po Rudzie Willowej.

Skąd się wzięła nazwa Ruda? W trakcie wycieczki poznamy historię jednego z bardziej atrakcyjnych niegdyś terenów pod Łodzią. Walory przyrodniczo-krajobrazowe uroczyska Ruda Popioły w letniej szacie. Park 1-go Maja ze stawami Stefańskiego.

Prowadzący: Arkadiusz Grzelak z TOK

Zbiórka o 12:00 przy przystanku autobusu 50 ul. Popioły

http://www.zielonalodz.info/index.php…

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl