W niedzielę, 10 lipca, zapraszamy serdecznie na kolejną wycieczkę botaniczno-krajoznawczą. Tym razem będzie to wycieczka rowerowa, której tematem będą różnorodne formy ochrony przyrody na terenie miasta Łodzi.

W trakcie wycieczki zobaczymy m.in. rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie, użytki ekologiczne Majerowskie Błota i Majerowskie Pole, obszar chronionego krajobrazu Dolina Górnego Neru.

Trasa długości ok. 18-20 km.
Prowadzący: Michał Pieńkowski, Ewelina Pieńkowska z TOK

Zbiórka o 12:00 przed pomnikiem Czynu Rewolucyjnego w Parku na Zdrowiu

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl