W niedzielę, 19 czerwca, zapraszamy serdecznie na wycieczkę botaniczno-krajoznawczą pt. Co kryje w sobie Ogród Dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego? Będzie to spacer po uczelnianym ogrodzie dydaktycznym, w trakcie którego opowiemy o historii jego powstania oraz o kolekcji roślin, jakie tam występują. Będzie to także krótki praktyczny kurs rozpoznawania i oznaczania roślin.

Prowadzący: Członkowie Sekcji Botanicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ, Ewelina Pieńkowska z TOK

Zbiórka o 12:00 przy wejściu do budynku A Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ przy ul. Banacha 12/16, Łódź

Link do strony Zielonej Łodzi: http://www.zielonalodz.info/index.php?id=25&date=2016-6-19&single&cid=2353

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl