5 czerwca – Zapraszamy na spacer botaniczno-krajoznawczy „U źródeł Neru”. Będzie to wycieczka po zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Źródła Neru”. W trakcie spaceru dowiemy się, co to jest obszar źródłowy i gdzie Ner ma teraz swój początek? Co chroni zespół przyrodniczo-krajobrazowy, a co obszar chronionego krajobrazu? Przedstawimy walory przyrodnicze i krajobrazowe Źródeł Neru – poznamy pospolite rośliny łąk, muraw i lasów. Prowadzący: Michał Pieńkowski, Arkadiusz Grzelak z TOK

Zbiórka o godz. 12:00 przy krańcówce autobusu 90A, stacja Łódź Olechów-Wschód

Link do strony Zielonej Łodzi: http://www.zielonalodz.info/index.php?id=25&cid=2349&date=2016-06-05&single 

 

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl